Koekeltjes - Veilig zoeken op het internet voor kinderen

 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Koekeltjes legt slechts enkele gegevens vast in een database, bestaande uit:

1) De woorden in het door Koekeltjes samengestelde zoekfilter
2) De woorden aangemeld door gebruikers ter opname in het zoekfilter
3) De menu-opties en de bijbehorende websitelinks

Gezien Koekeltjes gebruik maakt van de Google API voor aangepaste zoekresultaten, verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google voor wat betreft de verwerking van persoonlijke informatie aangaande de Google zoekmachine.

De website Koekeltjes vertegenwoordigt Google inc. op geen enkele wijze en heeft ook geen enkele relatie met Google inc.

Terug

 Koekeltjes © 2010-2019 | Privacy | Disclaimer | Over ons | Hoe het werkt | Contact
De website Koekeltjes vertegenwoordigt Google inc. op geen enkele wijze en heeft ook geen enkele relatie met Google inc.